Ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus: han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser, och han anförtrodde mig budskapet om denna försoning.
2 Kor 5:19

Vardagsgemenskap med Sopplunch

tisdag 3 december kl 13:00 – 14:30


För frågor kontakta Kjell Olsson