Tacka Herren, åkalla honom, berätta för folken om hans verk!
1 Krön 16:8

Vardagsgemenskap med Sopplunch

tisdag 3 december kl 13:00 – 14:30


För frågor kontakta Kjell Olsson