Ty jag är Herren, din Gud, jag tar dig vid handen och säger till dig: Var inte rädd, jag hjälper dig.
Jes 41:13

Gudstjänst med Dop

söndag 10 november kl 10:00 – 12:00

Predikan Tom Lagerqvist. Lovsång Esther o Markus Fridborg. Missionsinformation. Söndagsskola och 47:an. Kyrkfika.

För frågor kontakta Kjell Olsson