Ty jag är Herren, din Gud, jag tar dig vid handen och säger till dig: Var inte rädd, jag hjälper dig.
Jes 41:13

Adventsgudstjänst

söndag 1 december kl 10:00 – 12:00

Predikan Kjell Olsson. Besök av tre Barytoner. Söndagsskola och 47:an. Kyrkfika.

För frågor kontakta Kjell Olsson