Tacka Herren, åkalla honom, berätta för folken om hans verk!
1 Krön 16:8

Öppetshus med Julmarknadskaffe

söndag 8 december kl 13:00 – 17:00


För frågor kontakta Kjell Olsson