Ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus: han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser, och han anförtrodde mig budskapet om denna försoning.
2 Kor 5:19

Ekumenisk Gudstjänst i Missionskyrkan

söndag 19 januari kl 10:00 – 11:30

Predikan Karin Grännö-Engqvist. Nattvard. Kyrkfika

För frågor kontakta Kjell Olsson