Ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus: han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser, och han anförtrodde mig budskapet om denna försoning.
2 Kor 5:19

Bibelbingo

lördag 18 januari kl 16:00 – 17:30

För hela familjen
Som en del av den ekumeniska veckan anordnar kyrkorna i Bankeryd en härlig eftermiddag med Bibelbingo och därefter bjuds det på Korv med bröd. Varmt välkommen med! Har du frågor så kontakta Martina Axene 070-3810801

För frågor kontakta Martina Axene