Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.
Matt 6:34

Gudstjänster

Även andakt, bön m fl aktiviteter

Gudstjänst i Missionskyrkan

söndag 30 juni kl 10:00 – 12:00
Predikan Martina Axene. Sång och musik. Kyrkfika.


Gudstjänst i Filadelfia

söndag 7 juli kl 10:00 – 12:00
Predikan Gunne Oscarsson. Sång och musik Carola Sörman. Nattvard. Kyrkfika.


Gudstjänst i Missionskyrkan

söndag 14 juli kl 10:00 – 12:00
Predikan Sakarias Bryskhe. Sång och musik. Kyrkfika.


Gudstjänst i Filadelfia

söndag 21 juli kl 10:00 – 12:00
Predikan. Sång och musik Elisabet Olsson. Kyrkfika.