Tacka Herren, åkalla honom, berätta för folken om hans verk!
1 Krön 16:8

Alla aktiviteter

  • Vecka 32, augusti 2019

10 lördag