Döm inte, så blir ni inte dömda. Ty med den dom som ni dömer med skall ni dömas, och med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er.
Matt 7:1f

Alla aktiviteter

  • Vecka 32, augusti 2019

10 lördag