Tacka Herren, åkalla honom, berätta för folken om hans verk!
1 Krön 16:8