Ty alla Guds löften har fått sitt ja genom honom. Därför säger vi också genom honom vårt Amen, Gud till ära.
2 Kor 1:20

Församlingens vision

Visionen för vår församling bygger på de fyra hörnstenarna; gemenskap, undervisning, bön och expansion. Visionen utgår från Apg. 2:42-47.

Vår längtan är:

  • Att med Jesus som förebild bygga en gemenskap där alla är bekräftade.
  • Att Bibeln skall vara vägledande i människors liv.
  • Att bön och tillbedjan skall genomsyra vår församling och vårt samhälle.
  • Att göra Jesus känd, älskad och efterföljd i vårt samhälle.

GEMENSKAP

Filadelfia Bankeryd gemenskap

Församlingen är till för alla, ung som gammal. Var och en skall känna sig välkommen och bekräftad, alla är lika mycket värda.

Församlingen/gemenskapen bör vara en "oas" som ger vila samtidigt som det är en arbetsgemenskap där alla gåvor får utrymme. Gemenskapen föds i våra hjärtan!

Nyckelord: relation.

UNDERVISNING 

Filadelfia Bankeryd - undervisning

Grunden för all undervisning är Bibeln, Guds ofelbara ord, 2 Tim. 3:14-17. Bibeln ger oss näring.

Målet för undervisningen är att ge kunskap till ett liv som Jesu efterföljare. Undervisningen bör också reflektera vår syn på det som händer i vår samtid.

Nyckelord: mognad, vägledning, kunskap, upplevelse. 

BÖN OCH TILLBEDJAN

Filadelfia Bankeryd - tillbedjanBönen är ett arbete.

Bön är vår andliga andning.

Den målmedvetna bönen är vägen till andlig seger. 

Nyckelord: upphöja Gud, bära varandras bördor.

EXPANSION

Filadelfia Bankeryd - expansionAlla människor måste få del av budskapet.

Att ge evangeliet till människor är att praktisera vår tro i ord och handling.

Vi har alla olika gåvor och möjligheter att nå våra medmänniskor. 

Nyckelord: mission, behovsanpassad evangelisation