Ty alla Guds löften har fått sitt ja genom honom. Därför säger vi också genom honom vårt Amen, Gud till ära.
2 Kor 1:20

Församlingens historia

Församlingsbildande

Filadelfiaförsamlingen i Bankeryd är en pingstförsamling, som har sin upprinnelse i en bönering, som utgjorde Filadelfiaförsamlingens i Jönköping utpostverksamhet. Denna bönering bildade den 12 september 1931 Filadelfiaförsamlingen i Bankeryd under ledning av moderförsamlingens föreståndare Georg Gustafsson. 29 troende och döpta skrevs in som medlemmar vid församlingsbildandet. Församlingens förste föreståndare var Erik Karlsson.

Möten hölls första tiden i olika hem men i december 1932 kunde en nybyggd lokal på Backen Mellangård invigas och tas i bruk.

Det bildades ytterligare en bönering i Bankeryd i början av 1931. Det var ungdomsföreningen Fyrbåken, som utträtt ur Bankeryds stations kristna församling, en församling tillhörig Svenska Alliansmissionen. Denna bönering bildade den 9 april 1932 församling med 25 troende och döpta medlemmar. Bildandet skedde under ledning av Ivar Johansson, pingstpastor i Mullsjö. Församlingen tog namnet Betelförsamlingen och dess förste föreståndare var Thure Isaksson.

Under de första åren samlades man till möten i en mindre byggnad i Bankeryds centrum, som ursprungligen varit avsedd som hantverkslokal. Församlingen beslutade 1935 att bygga en ny lokal på fastigheten Attarp i centrala Bankeryd. Denna lokal, Betelkapellet, invigdes och togs i bruk i februari 1936.

I båda församlingarna bestod verksamheten av enskilda och offentliga möten och Filadelfiaförsamlingen fortsatte med den söndagsskolverksamhet som bedrivits redan i böneringen. Betelförsamlingen startade söndagsskola hösten 1932. Något senare upptogs arbete bland tonåringar i ungdoms- respektive bibelklass.

Samgående

I de båda församlingarna uppkom tanken på att förena församlingarna, då de hade samma bibel- och församlingssyn. De möttes till gemensamma konferenser och lärde känna varandra.

Den 4 februari 1941 var tiden mogen att fatta beslut om samgående. Församlingens namn blev Filadelfia-Betelförsamlingen och medlemsantalet var vid samgåendet 172.

Filadelfiaförsamlinges möteslokal såldes till Stiftelsen Bankeryds Församlingshem och Betelkapellet blev församlingens möteslokal. Denna byggnad har genomgått flera om- och tillbyggnader för att kunna tillgodose förändrade verksamhetsformer och den är fortfarande församlingens kyrkolokal.

I januari 1948 ändrades församlingens namn till Filadelfiaförsamlingen.

Verksamhet

Församlingen har huvudsakligen haft sin verksamhet förlagd till Bankeryds samhälle. Utpostverksamhet förekom i Tornaryd och Järstorp på trettiotalet och i Månseryd på fyrtiotalet. I Trånghalla startades söndagsskola 1945 och där hade församlingen egen möteslokal åren 1953 till 1969.