Du, vår Herre och Gud, är värdig att ta emot härligheten och äran och makten. Ty du har skapat världen, och genom din vilja blev den till och skapades den.
Upp 4:11

Sport for Life - Bankeryd

I Bankeryd har vi lång tradition av breddidrott. Här finns också flera kristna församlingar med lång tradition på orten. Ibland ordnar vi själva idrottsläger och ibland hänvisar vi till andra idrottsläger. Läger där du självklart fokuserar på idrotten, med kvalitativ träning men där själen också får en veckas träningsläger. Vi samarbetar ofta med Sport for Life

Sport for Life är en idrottsorganisation med kristen profil som bildades 1995. Med sporten och idrotten som utgångspunkt vill vi hjälpa personer i olika åldrar och nivåer att växa och utvecklas. Inte bara i sin idrott, utan också som människa och bidra till en inre stabilitet. Sport for Lifes mål är att fungera som länk i relationen mellan lokala församlingar och idrottsföreningar.