Ty alla Guds löften har fått sitt ja genom honom. Därför säger vi också genom honom vårt Amen, Gud till ära.
2 Kor 1:20

Söndagsskola

Hit är man välkommen när man fyllt 3 år och får fortsätta tills man börjat 4:an. I Söndagsskolan utgår vi från materialet ”Leva livet”. 

Vi har en storsamling med drama, sång, lek och insamling till något biståndsprojekt. Sedan delar vi in oss i två grupper där man gör lite mer åldersanpassade lekar och fördjupningar kring dagens Bibeltema.

Söndagsskolan pågår under gudstjänsttid. Vi går till samlingen då jingeln spelas i gudstjänsten. I församlingskalendern brukar det framgå om det är Söndagsskola i samband med gudstjänsten.

Har Du frågor? Kontakta Hanna Kammensjö på tel 076-0460040.