Du, vår Herre och Gud, är värdig att ta emot härligheten och äran och makten. Ty du har skapat världen, och genom din vilja blev den till och skapades den.
Upp 4:11

Integrationsgädje

2019-03-09
En kväll kring integration. Möt asylsökande, konvertiter och nya kommuninnevånare.

Integrationsgädje