Ty jag är Herren, din Gud, jag tar dig vid handen och säger till dig: Var inte rädd, jag hjälper dig.
Jes 41:13

Porren - elefanten i rummet!

2019-08-25
Bilaga
Om porrens påverkan på barn och unga. 2 högaktuella föreläsningar i Pingstkyrkan Jönköping i oktober och november. Fritt inträde. Ett samarbete mellan Bilda - Pingst Ung - Pingst Jönköping.

När?

8 oktober, kl 18:30 - porrens påverkan på ungas hälsa - Maria Ahlin

11 november, kl 18:30 - hur normer, porr och övergrepp hänger ihop - Nina Rung.

För vem?

Föräldrar, far- och morföräldrar. 

Barn- och ungdomsledare samt alla som i yrkesliv eller på sin fritid kommer i kontakt med barn och unga.

Fritt inträde!

Mer info i bilaga (se länk ovan).

Porren - elefanten i rummet!