Ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus: han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser, och han anförtrodde mig budskapet om denna försoning.
2 Kor 5:19

24-26 januari Möteshelg med Sven Almkvist

2020-01-11
Tema: Tiden krymper - Kungen kommer snart

Fredag

19.30 Dios

Lördag

16.00 Undervisning

17.15 Servering

18.00 Undervisning, Lovsång

Söndag

10.00 Gudstjänst

Predikan Sven Almkvist,

Sång och musik Pernilla Holm,

Söndagsskola och 47:an Kyrkfika

24-26 januari Möteshelg med Sven Almkvist