Ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus: han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser, och han anförtrodde mig budskapet om denna försoning.
2 Kor 5:19

Ekumeniska Böneveckan 15-19 januari

2020-01-11


Onsdag 12.00  Bön och Sopplunch i Församlingsgården

Torsdag 19.00  Bön för Bankeryd i Filadelfia

Lördag 16.00   Bibelbingo I Filadelfia

Söndag 10.00 Gudstjänst i Missionskyrkan.  Predikan Karin Grännö Engkvist.

                        Kyrkokören, söndagsskola och kyrkkaffe