Hoppas på Herren! Var stark, fatta mod och hoppas på Herren!
Ps 27:14

Mer bön för folket

2020-02-02
Landets pingstförsamlingar uppmanas att göra en bönesatsning med devisen "Mer bön för folket" under de fem söndagarna i mars. #merJesustillfolket #merbönförfolket

Mer bön för folket